EDUCATION
1993 MA in Psychology, University of Copenhagen
1996-1997 Training in organisational psychology, Institute for Group Analysis
1999 Authorised psychologist, Danish Supervisory Board of Psychological Practice
2003 Qualified specialist in work and organisational psychology, Danish Psychologist Association and 
   

 

MEMBERSHIPS
Danish Psychologist Association www.dp.dk
Organisational Psychology Society, Danish Psychological Association www.osidp.dk
ISPSO (International Society of the Psychoanalytical Study of Organizations) www.ispso.org
OPUS - an Organization for Promoting Understanding of Society. www.opus.org.uk

PREVIOUS EMPLOYMENT
2004 External lecturer on the Master's Degree Programme in Organisational Psychology, Roskilde University
2002 Temporary external lecturer and member of staff at work conferences, Master's Degree Programme in Organisational Psychology, Roskilde University
2002 Founded Hasselager Organisationspsykologi ApS
1999-2002 Internal consultant, Health Administration, City of Copenhagen
1997-1999 Development consultant in Ballerup Municipality
1994-1995 Teaching assistant at the Psychological Laboratory, University of Copenhagen..
1993-1997 Psychologist, Occupational Health Service (BST) Glostrup, later BST Greater Copenhagen
1993 Freelance work
1993 Teaching assistant at the Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen.

PUBLICATIONS IN DANISH
Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager: ”Magt og figuration i gruppe og organisation”. I Heinskou og Visholm (red.): ”Psykodynamisk organisationspsykologi 2”, Hans Reitzel 2011

Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager: ”Ledelse af læreprocesser i grupper” i ”Ledelse og læring i praksis” Poula Helth (red.), Forlaget Samfundslitteratur 2011

Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager: ”Gruppen på arbejde - organisationspsykologi i praksis”  Hans Reitzels Forlag 2008.

Annemette Hasselager: ”Lederskab og gruppens psykologi” i  ”Lederskabelse - det personlige lederskab” Poula Helth (red.), Forlaget Samfundslitteratur 2006.

Annemette Hasselager og Klaus Stagis: ”Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer” Tidsskriftet Erhvervspsykologi, august 2006.

Annemette Hasselager og Poula Jakobsen: ”Den uduelige leder? En case om samarbejdsproblemer” i ”Psykodynamisk organisationspsykologi” Heinskou og Visholm (red.), Hans Reitzel 2004.

 

 

 

Annemette Hasselager

Annemette Hasselager