TEAMUDVIKLING

Organisationer består af grupper: enheder, afdelinger, ledergrupper, faggrupper, teams, netværk og interessenter. Grupper og teams i organisationer er på samme tid opgaveløsende fællesskaber, relationelle netværk og enheder med egne psykologiske processer og egen kultur. Det er en opgave både for gruppernes medlemmer og for de, der leder dem vedvarende at arbejde for at gruppen er en velfungerende og effektiv enhed som medarbejderne også trives og udvikler sig i. Bonnerup og Hasselager bistår grupper i kortere eller længere forløb, hvor der er behov for udvikling af samarbejdet.


PROCESSER I STORE GRUPPER

Bonnerup og Hasselager har mange års erfaring med at lede komplekse udviklingsprocesser med mange involverede, som f.eks. udviklingsseminarer for hele afdelinger eller organisationer og med udvikling af lederteams. Vægten ligger på læring, meningsfuldhed og deltagerinvolvering.