COACHING

I coaching og supervision arbejder vi på at forstå og adskille individuelle, relationelle og organisatoriske problemstillinger, hvordan de forbinder sig og hvordan de bedst muligt håndteres.

Ønsket om samtale, coaching eller supervision kan udspringe af et specifikt behov:

  • at forstå og udvikle relationer,
  • at håndtere indre og ydre pres mere hensigtsmæssigt 
  • at forstå egne oplevelser af ambivalens, vrede, usikkerhed
  • at håndtere en stressfyldt eller emotionelt vanskelig situation
  • at finde og håndtere sin rolle og opgave

Det kan også udspringe af et mere generelt ønske om

  • at have en sparringspartner uden for eget system, enten som et udviklingsrum eller gennem en krævende og vanskelig proces i organisationen
  • at finde og bruge egne potentialer og ressourcer

Samtaleforløb kan bestå af få sessioner knyttet til bestemte problemstillinger/perioder eller være kontinuerlige forløb over længere tid.

GRUPPECOACHING OG GRUPPESUPERVISION

En gruppe kan også- ganske som individer- have et ønske om at udvikle de relationelle kompetencer, håndtere pres og vanskelige situationer eller mere alment have brug for en sparringspartner eller ønske hjælp til at finde og bruge egne ressourcer.

 

En gruppe kan også have brug for hjælp til at forstå, håndtere og udvikle interne dynamikker. Grupper kan bestå af ganske få personer (et lederpar), være en lidt større gruppe eller afdeling i en organisation.

 

SUPERVISION AF PSYKOLOGER

Bonnerup og Hasselager superviserer psykologer individuelt og i gruppe, også som del af opnåelse af autorisation og specialistgodkendelse. Vi er begge autoriserede som supervisorer og specialister i organisationspsykologi. Vi er begge i klinisk efteruddannelsesforløb.