BONNERUP / HASSELAGER

bh darkblue
ORGANISATION , OPGAVE OG FØLELSER

Organisationens opgave er omdrejningspunktet i udviklingsprocesser. Organisationer er også fulde af følelser, der indgår som data når vi arbejder med udvikling af arbejdet i en opgaverelevant retning.

 

bh orange

COACHING OG SUPERVISION

Organisationspsykologiske problemstillinger har og tager en bestemt form og har samtidig en dybde, hvor bevidste og ubevidste bevæggrunde og meninger findes. Formen både muliggør og undgår bestemte temaer og dybden rummer såvel resurser som destruktive kræfter.

 

bh lightgray

TERAPI

Udvikling, forandring og læreprocesser kan finde sted, når der skabes rum for bevægelse, gerne på måder, så ny viden og forståelse kan udvikles.

 


Bonnerup og Hasselager er etableret i 2011. Samarbejdet er vokset støt i gennem en  årrække og har udviklet sig gennem at skrive faglitteratur, løsning af fælles konsulentopgaver, undervisning på Masteruddannelse i Organisationspsykologi og ikke mindst sparring og fagligt modspil i løsning af opgaver.

Fra 2012 er samarbejdet formaliseret gennem etableringen af “Bonnerup og Hasselager Organisationspsykologi”.