cirkel org

Organisationens opgave er omdrejningspunktet i udviklingsprocesser. Organisationer er også fulde af følelser, der indgår som data når vi arbejder med udvikling af arbejdet i en opgaverelevant retning.

cirkel coaching

Organisationspsykologiske problemstillinger har og tager en bestemt form og har samtidig en dybde, hvor bevidste og ubevidste bevæggrunde og meninger findes. Formen både muliggør og undgår bestemte temaer og dybden rummer såvel resurser som destruktive kræfter.

Psykoterapi

Udvikling, forandring og læreprocesser kan finde sted, når der skabes rum for bevægelse, gerne på måder, så ny viden og forståelse kan udvikles.

Forsidebund om BH_dk

kasse ned

BONNERUP OG HASSELAGER ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Bonnerup og Hasselager er en konsulentvirksomhed, der har mange års erfaring i at bistå offentlige og private organisationer, grupper og enkeltpersoner i organisationspsykologiske forandrings- og udviklingsprocesser. 

dansk psykolog forening

Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager er begge cand. psych. aut. Specialister og supervisorer i organisationspsykologi.

Bonnerup og Hasselagers persondatapolitik (GDPR) findes under menupunktet "om os".

 

 

Vil du arbejde mere kreativt som supervisor?

Supervision med evokative objekter

Supervisionsgruppe november 2020 - maj 2021

Bonnerup & Hasselager udbyder endnu en supervisionsgruppe, hvor vi inddrager og træner brugen af visuelt og figurativt materiale: digitale fotos som deltagene selv tager, fotos, tegning og kunstværker. Start november 2020. Se mere her eller kontakt os for nærmere information.