cirkel org

Organisationens opgave er omdrejningspunktet i udviklingsprocesser. Organisationer er også fulde af følelser, der indgår som data når vi arbejder med udvikling af arbejdet i en opgaverelevant retning.

cirkel coaching

Organisationspsykologiske problemstillinger har og tager en bestemt form og har samtidig en dybde, hvor bevidste og ubevidste bevæggrunde og meninger findes. Formen både muliggør og undgår bestemte temaer og dybden rummer såvel resurser som destruktive kræfter.

Psykoterapi

Udvikling, forandring og læreprocesser kan finde sted, når der skabes rum for bevægelse, gerne på måder, så ny viden og forståelse kan udvikles.

Forsidebund om BH_dk

kasse ned

BONNERUP OG HASSELAGER ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Bonnerup og Hasselager er en konsulentvirksomhed, der har mange års erfaring i at bistå offentlige og private organisationer, grupper og enkeltpersoner i organisationspsykologiske forandrings- og udviklingsprocesser.

dansk psykolog forening

Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager er begge cand. psych. aut. Specialister og supervisorer i organisationspsykologi

 

NY BOG
Annemette Hasselager og Birgitte Bonnerup er ved at skrive ny bog med fokus på to væsentlige og efter vores mening underbelyste følelser i organisationer: Kærlighed og ensomhed. Arbejdstitel er ”Love and loneliness in organisations”. Bogen planlagt til at udkomme i 2017.

 

The Chair for ISPSO
Birgitte Bonnerup will be the Chair for ISPSOs international Annual Meeting in Copenhagen in July 2017. The theme will be: ”Dreams always take place. Places, rooms and furniture inside and around us.”
www.ispso.org