cirkel org

Organisationens opgave er omdrejningspunktet i udviklingsprocesser. Organisationer er også fulde af følelser, der indgår som data når vi arbejder med udvikling af arbejdet i en opgaverelevant retning.

cirkel coaching

Organisationspsykologiske problemstillinger har og tager en bestemt form og har samtidig en dybde, hvor bevidste og ubevidste bevæggrunde og meninger findes. Formen både muliggør og undgår bestemte temaer og dybden rummer såvel resurser som destruktive kræfter.

Psykoterapi

Udvikling, forandring og læreprocesser kan finde sted, når der skabes rum for bevægelse, gerne på måder, så ny viden og forståelse kan udvikles.

Forsidebund om BH_dk

kasse ned

BONNERUP OG HASSELAGER ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Bonnerup og Hasselager er en konsulentvirksomhed, der har mange års erfaring i at bistå offentlige og private organisationer, grupper og enkeltpersoner i organisationspsykologiske forandrings- og udviklingsprocesser.

dansk psykolog forening

Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager er begge cand. psych. aut. Specialister og supervisorer i organisationspsykologi

Skærmbillede 2017 06 28 kl. 20.07.00
 

NY BOG
D. 28. august udkommer vores bog "Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet" på Hans Reitzels Forlag. Bogen indeholder to hovedkapitler, et om kærlighed og et om ensomhed samt en teoretisk uddybning af begreberne det ubevidste, angst, libido, projektive processer og indre og ydre selv. Bogen henvender sig til den, der ønsker at fordybe sig i og tænke over arbejdslivet samt til studerende på efter- og videreuddannelser indenfor organisation, ledelse og psykologi.

Læs et uddrag af bogen her